Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 2 av 2
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ny, Henrik
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Prieto Beaulieu, Martin
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Hållbarhetspotentialen i byggnaders integrering med samhällssystem (B2X) –Tidiga exempel mot energi och transporter: FALLSTUDIE 6 INOM ENERGISAMVERKAN BLEKINGE2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna sjätte fallstudien inom projektet Energisamverkan Blekinge är att ge en översiktligbild av hållbarhetspotentialen i byggnaders integrering med andra viktiga samhällssystem (B2X) -med tidiga exempel mot energi- och transportsystem. I detta ingår både att analysera enskildabyggnaders integrering och bedöma uppskalningspotential mot hela byggnadsbeståndet. Aspektersom ingår är byggnadernas energiproduktion (solceller på i första hand tak, väggar och parkeringar)och energilagring (batterier eller vätgas) samt stöd till energisystemet (elutbyte mellan byggnaderoch elnätet) och transportsystemet (elutbyte mellan byggnader och elfordon).

  Metoden som har använts bygger på det etablerade ramverket för strategisk hållbar utveckling(FSSD) och dess allmänt tillämpliga hållbarhetsprinciper. Detta för att ta itu med komplexiteten ihållbarhetsomställningen av byggnader och byggnadssystem och samtidigt säkerställa tillräckligekonomisk avkastning på vägen dit. Studien genomfördes i fyra steg enligt FSSD:s så kallade abcdprocess.

  Resultatet kan sammanfattas med att:

  • Det befintliga beståndet är den största utmaningen storleksmässigt och i potential aveffektivisering eftersom endast ett par procent av beståndet förnyas varje år.• Vi identifierade också gränssnitt mellan byggnader och omgivande system där vi såg synergieroch vi föreslår därför ett schematiskt koncept för att arbeta med frågeställningen B2X. Detta servi som ett komplement till Blekinges manual för hållbart byggande och vi vill framöver ävenutveckla en 4-stegsprincip som guide för åtgärder och strategier.• Det behövs helhetstjänster för upphandling av ombyggnad/uppgradering/effektivisering• Energirådgivarna blir viktiga framöver när underhållsberget byggs bort.• Det är genom att gå från demonstrationer och piloter till fullskalig implementering och spridningsom de positiva effekterna av ett integrerat helhetssystem når sin fulla potential. Där ärlösningarnas skalbarhet av högsta prioritet.

  Slutsatserna kan sammanfattas med att en byggnad inte längre kan ses som en isolerad enhet utanen del av ett komplext system. Enskilda byggnader bör effektiviseras för att säkerställa effektivtutnyttjande av resurser. Samtidigt kan en byggnad ge ännu större nytta genom att bli ensjälvförsörjande enhet som kopplas upp till det större omgivande samhällssystemet (t.ex. ombyggnaden producerar energi och blir en plusenergibyggnad). Om byggnaden lagrar energi dessutomkan den bli en del i energisystemet och stötta samhällets effekthantering. Till detta kan man tilläggade elektriska fordonens lagringskapacitet. Redundansen blir alltså större då individuella byggnaderoch andra självförsörjande enheter kopplas ihop i ett integrerat energisystem som, till skillnad fråndagens centralt styrda system, en angripare inte kan slå ut. Detta blir alltså även en säkerhetspolitiskfördel i framtiden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ny, Henrik
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Prieto Beaulieu, Martin
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Ny kärnkraft eller effektivisering och ny förnybar energi för ett kostnadseffektivt svenskt elsystem?: MODELLERING OCH KOSTNADSANALYSER KRING FÖRDUBBLAD ELANVÄNDNING TILL ÅR 20502024Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sverige och världen är mitt i en omställning till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. I detta förväntas en storskalig elektrifiering spela en stor roll under de närmaste decennierna. 

  Syftet med denna studie var att undersöka om den senaste tidens rapporter om olika energislags samhällskostnader skulle kunna peka på att det blir billigare att möta en ökad elanvändning med ny kärnkraft, i linje med regeringens nya kärnkraftsfärdplan, än med en kombination av effektivisering och ny förnybar energi. 

  Metoden var att ställa upp fem scenarier baserade på Svenska Kraftnäts tidigare analyser och beräkna deras respektive livscykelkostnader, inklusive omkostnader för flexibilitet, utifrån nya data från International Energy Agency:

  ·         Scenario 1a. Planerbart (Svenska kraftnäts planerbartscenario)

  ·         Scenario 1b. Planerbart med ny kärnkraft (Svenska kraftnäts planerbartscenario med variant av Regeringens kärnkraftsfärdplan)

  ·         Scenario 1c. Planerbart med ny kärnkraft och förnybart (Svenska kraftnäts planerbartscenario med variant av Regeringens kärnkraftsfärdplan)

  ·         Scenario 2a. Förnybart (Svenska kraftnäts förnybartscenario)

  ·         Scenario 2b. Förnybart med effektivisering (Svenska kraftnäts förnybartscenario med energieffektivisering)

  Resultatet blev att regeringens billigaste kärnkraftsfärdplansscenario (Sc1c) blir 470 miljarder kr dyrare än det dyraste förnybartscenariot (Sc2a) medan det dyraste kärnkraftsfärdplansscenariot (Sc1b) blir 1070 miljarder kr dyrare än det billigaste förnybartscenariot med effektivisering (Sc2b). Dessutom tillkommer en merkostnad för Regeringens kärnkraftsfärdplansscenarier på minst 2000 till 5000 miljarder kr från år 2050 till 2100. 

  Slutsatsen blir alltså att vi har stärkt de samhällsekonomiska argumenten för att satsa på effektivisering och förnybart snarare än ny kärnkraft för att möta framtidens ökade elenergianvändning. Förnybartscenarierna har även fördelen att de skulle ge mycket mer hanterbara hållbarhetsrisker jämfört med kärnkraftsscenarierna och de skulle, till skillnad från kärnkraftsscenarierna, kunna genomföras tillräckligt snabbt för att bli relevanta för klimatutmaningen. Om vi skulle satsa på effektivisering och ny förnybar energi skulle hela landet också kunna byggas ihop till ett decentraliserat och integrerat energisystem. Ett ‘självspelande piano’ som när det väl är uppbyggt kan förse samhället med billig förnybar energi från eviga flöden. Ett sådant energisystem skulle, till skillnad från dagens centralt styrda system, vara motståndskraftigt mot översvämningar och andra klimatfaktorer samt bli omöjligt för en angripare att slå ut. Det skulle alltså även bli en säkerhetspolitisk fördel i framtiden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1 - 2 av 2
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf