Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   Bla
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • Blekinge Institute of Technology Best practice
   • Blekinge Institute of Technology Dissertation Series (Opphørt 2005-07-31)
   • Blekinge Institute of Technology Doctoral Dissertation Series
   • Blekinge Institute of Technology Licentiate Dissertation Series
   • Blekinge Institute of Technology Research report
   • Högskolepedagogiska projektarbeten
  • And
   Fag / kurs
   • -
   • AB1305 Kandidatarbete i arbetsvetenskap med inriktning mot IT
   • AB1306 Bachelor Thesis in IT and Work Practice
   • Degree Project in Master of Science in Engineering, 30,0 hp
   • Degree Project in Master of Science in Engineering, 30,0 hp
   • Degree Project in Master of Science in Engineering 30,0 hp
   • Degree Project in Master of Science in Engineering 30.0
   • DK1410 Kandidatarbete i digital kultur och kommunikation
   • DV1210 Datavetenskapligt utredningsarbete
   • DV1303 Bachelor Thesis in Computer Science
   • DV1312 Large Software Development Project in Group Influenced by IT-security
   • DV1322 Bachelor Thesis in Computer Science
   • DV1426 Higher Education Diploma in Computer Science
   • DV1433 Degree project in Computer Engineering
   • DV1434 Självständigt arbete i Datavetenskap
   • DV1446 Bachelor Thesis in Computer Science
   • DV1478 Bachelor Thesis in Computer Science
   • DV1522 Higher Education Diploma in Computer Science
   • DV1583 Degree Project for Bachelor of Science in Engineering
   • DV1583 Degree Project for Bachelor of Science in Engineering Computer Science
   • DV2403 Magisterarbete i datavetenskap
   • DV2410 Master Thesis in Computer Science with emphasis on Ubiquitous Computing
   • DV2420 Master Project in Computer Science, Informatics
   • DV2421 Masterarbete i datavetenskap med inriktning i informatik
   • DV2503 Informatics, Advanced Project
   • DV2505 Magisterarbete i datavetenskap med inriktning i informatik
   • DV2512 Master's Thesis in Computer Science (120 credits)
   • DV2523 Degree project in Computer Engineering
   • DV2524 Examensarbete i Datavetenskap för civilingenjörer
   • DV2525 Master's Thesis (Two Years) in Computer Science, Informatics
   • DV2531 Magisterarbete i Datavetenskap
   • DV2538 Master's Thesis (120 credits) in Computer Science
   • DV2554 Magisterarbete i datavetenskap med inriktning i informatik
   • DV2555 Masterarbete i datavetenskap med inriktning i informatik
   • DV2566 Master's Thesis (120 credits) in Computer Science
   • DV2572 Masterarbete i Datavetenskap
   • DV2649 Masterarbete i datavetenskap
   • EN1403 Kandidatarbete
   • ER2401 Examensarbete (magisteruppsats) i europeisk planering och regional utveckling
   • ER2501 Magisterarbete i Europeisk planering och regional utveckling
   • ET1307 Degree Project in Electrical Engineering
   • ET1308 Degree Project in Electrical Engineering
   • ET1314 Kandidatarbete i Elektroteknik
   • ET1315 Kandidatarbete i Elektroteknik
   • ET1406 Diploma Project in Electrical Engineering with emphasis on Security Technology
   • ET1407 Självständigt arbete i Elektroteknik med inriktning mot säkerhetsteknik
   • ET1428 Diploma project
   • ET1435 Degree project in Electrical Engineering
   • ET1436 Självständigt arbete i Elektroteknik
   • ET1457 Diploma Project in Electrical Engineering with emphasis on Security Technology
   • ET1464 Degree Project in Electrical Engineering
   • ET1498 Degree Project in Electrical Engineering
   • ET1520 Kandidatarbete i Elektroteknik
   • ET1553 Bachelor's Thesis in Electrical Engineering
   • ET1798 Kandidatarbete i Elektroteknik
   • ET2406 Master's Thesis in Electrical Engineering
   • ET2407 Master's Thesis in Electrical Engineering with emphasis on Radio Communications
   • ET2408 Magisterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Signalbehandling
   • ET2409 Magisterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Telekommunikation
   • ET2412 Master's Thesis in Electrical Engineering
   • ET2413 Magisterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Internetsystem
   • ET2414 Master's Thesis in Electrical Engineering with emphasis on Telecommunications
   • ET2419 Master's Thesis in Electrical Engineering with emphasis on Automatic Systems
   • ET2420 Master's Thesis in Electrical Engineering with emphasis on Medical Technology
   • ET2509 Masterarbete i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem
   • ET2513 Examensarbete för civilingenjörer i Elektroteknik
   • ET2514 Masterarbete i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling
   • ET2517 Master's Thesis (120 credits) in Electrical Engineering with emphasis on Radio Communications
   • ET2518 Masterarbete i Elektronik med inriktning Signalbehandling
   • ET2519 Master's Thesis (120 credits) in Electrical Engineering with emphasis on Telecommunications
   • ET2523 Masterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Radiokommunikation
   • ET2524 Master's Thesis (120 credits) in Electrical Engineering with emphasis on Signal Processing
   • ET2530 Master's Thesis (120 credits) in Electrical Engineering with emphasis on Telecommunication Systems
   • ET2531 Master's Thesis (60 credits) in Electrical Engineering with emphasis on Signal Processing
   • ET2551 Examensarbete för civilingenjörer i Elektroteknik
   • ET2562 Examensarbete för civilingenjörer i Elektroteknik
   • ET2563 Degree Project in Electrical Engineering
   • ET2566 Masterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Signalbehandling
   • ET2572 Masterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Radiokommunikation
   • ET2580 Master's Thesis (120 credits) in Electrical Engineering with emphasis on Telecommunication Systems
   • ET2582 Degree project in Electrical Engineering
   • ET2606 Masterarbete i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem 30,0 hp
   • ET2631 Masterarbete i elektroteknik
   • Examensarbete för civilingenjörer 30, 0 hp
   • FE1211 Business Administration, Continuation Course
   • FE1212 Method and Thesis work in Business Administration
   • FE1217 Företagsekonomi, fortsättningskurs
   • FE1307 Bachelor Thesis in Business Administration
   • FE1320 Bachelor's Thesis in Business Administration
   • FE1422 Business Administration, continuation course
   • FE1453 Bachelor's Thesis in Business Administration
   • FE1462 Research Methods and Academic Writing in Business Administration
   • FE2409 Magisterarbete i företagsekonomi
   • FE2413 Master's Thesis, MBA
   • FH1304 Bachelor's Thesis in Public Health
   • FH1402 Bachelor's Thesis in Public Health
   • FH1408 Bachelor's Thesis in Public Health
   • FM1307 Project Work in Spatial Planning
   • FM1402 Bachelor's Thesis in Spatial Planning
   • FM1437 Bachelor's Thesis in Spatial Planning
   • FM1473 Bachelor's Thesis in Spatial Planning
   • FM1496 Bachelor's Thesis in Spatial Planning
   • FM1497 Bachelor's Thesis in Spatial Planning
   • FM2409 Thesis (Master's thesis) in European Spatial Planning and Regional Development
   • FM2410 Advanced Project Work for Exchange Students
   • FM2411 Thesis (Master's thesis) in European Spatial Planning and Regional Development 30 ECTS credit points
   • FM2412 Diploma Work for Master's Degree
   • FM2413 Projektarbete för utbytesstudenter
   • FM2503 Master's Thesis (Two Years) in Spatial Planning
   • FM2514 Masterarbete i Fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa
   • FM2525 Master's Thesis in Spatial Planning (120 credits)
   • FM2531 Masterarbete i Fysisk planering
   • FM2539 Master's Thesis (60 credits) in Spatial Planning with an emphasis on European Spatial Planning and Regional Development
   • FM2540 Masterarbete i fysisk planering med inriktning mot europeisk planering och regional utveckling
   • FM2559 Master's thesis in spatial planning
   • FM2564 Masterarbete i fysisk planering med inriktning mot europeisk planering och regional utveckling
   • FM2567 Master's Thesis (60 credits) in Spatial Planning with an emphasis on European Spatial Planning and Regional Development
   • FM2572 Master's Thesis (120 credits) in Spatial Planning
   • FM2573 Master's Thesis (120 credits) in Spatial Planning with an emphasis on Urban Design in China and Europe
   • FM2585 Magisterarbete i fysisk planering med inriktning mot hållbar stadsplanering
   • FM2586 Master's Thesis (120 credits) in Spatial Planning with an emphasis on European Spatial Planning and Regional Development
   • FM2594 Master's Thesis (120 credits) in Spatial Planning
   • FM2601 Masterarbete i Fysisk planering, 30 hp
   • FM2605 Magisterarbete 15,0 hp
   • FM2610 Master's Thesis in Spatial Planning (30 credits)
   • FM2612 Masterarbete i Fysisk planering 30,0 hp
   • FM2614 Master´s Thesis in Spatial Planning
   • HV2507 Examensarbete Hälsovetenskap inriktning FHV
   • HV2508 Examensarbete Hälsovetenskap inriktning THT
   • IE2507 Entreprenöriellt masterprojekt
   • IE2509 Entreprenöriellt masterprojekt
   • IY2509 Entrepreneurial Master Project
   • IY2510 Master's Thesis in Innovation, Entrepreneurship and Business Development
   • IY2517 Magisterarbete MBA
   • IY2533 Entrepreneurial Master Project
   • IY2542 Master's Thesis (60 credits) MBA
   • IY2560 Master Thesis (120 credits)
   • IY2561 Master's Thesis (60 credits) in Entrepreneurship
   • IY2570 Master's thesis (120 credits) in Industrial Economics and Management
   • IY2578 Master's Thesis (60 credits) MBA
   • IY2594 Magisterarbete MBA
   • IY2627 Master's Thesis (120 credits) in Industrial Economics and Management
   • IY2651 Master degree project in Industrial Economics and Management
   • Kandidatarbete i fysisk planering
   • Kandidatarbete i medieteknik 30,0 hp
   • LD2403 Thesis/Degree Project
   • MA1303 Examensarbete i matematik
   • MA1412 Kandidatarbete i matematik
   • MA2404 Examensarbete på magisternivå i matematik
   • MA2405 Examensarbete på magisternivå i matematik
   • MA2506 Master's Thesis (120 credits) in Mathematics
   • Masterarbete i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem 30,0 hp
   • ME1301 Bachelor Thesis in Media Technology
   • ME1405 Bachelor Thesis in Media Technology
   • ME1430 Diploma Project
   • ME1435 Diploma Project in Media Technology
   • ME1460 Kandidatarbete i Medieteknik
   • ME1479 Kandidatarbete i Medieteknik
   • ME1543 Diploma Project in Media Technology
   • ME1562 Kandidatarbete i Medieteknik
   • ME1588 Kandidatarbete i Medieteknik, 30 hp
   • ME1603 Bachelor's Thesis in Media Technology
   • MI1406 Thesis
   • MI2405 Examensarbete i strategiskt ledarskap för hållbarhet
   • MI2406 Thesis, Strategic Leadership towards Sustainability
   • MT1207 Thesis on Product Development
   • MT1306 Examensarbete för utvecklingsingenjör i maskinteknik
   • MT1430 Bachelor's Thesis
   • MT1434 Examensarbete för utvecklingsingenjör i maskinteknik
   • MT1446 Diploma Project in Product Development
   • MT1475 Examensarbete
   • MT1486 Examensarbete för utvecklingsingenjör i maskinteknik
   • MT1542 Självständigt arbete inom Produktutveckling 7,5 hp
   • MT1554 Bachelor's Thesis in Mechanical Engineering
   • MT2404 Examination Thesis for Masters in Mechanical Engineering
   • MT2412 Examination Thesis
   • MT2508 Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Ecodesign och Innovation
   • MT2512 Degree Project of Sustainable Product-Service System Innovation
   • MT2513 Master's Thesis (120 credits) in Sustainable Product-Service System Innovation
   • MT2514 Degree Project in Master of Science in Mechanical Engineering
   • MT2515 Degree Project in Master of Science in Industrial Management and Engineering
   • MT2517 Masterarbete i Maskinteknik med inriktning mot Strukturmekanik
   • MT2518 Magisterarbete i hållbar produkt- och tjänsteinnovation
   • MT2524 Masters Thesis (60 credits) in Sustainable Product-Service System Innovation
   • MT2525 Masters Thesis (120 credits) in Mechanical Engineering with emphasis on Structural Engineering
   • MT2535 Degree Project in Master of Science in Industrial Management and Engineering
   • MT2538 Examensarbete för civilingenjörer i Maskinteknik
   • MT2540 Master's Thesis (120 credits) in Sustainable Product-Service System Innovation
   • MT2565 Master's Thesis in Mechanical Engineering - Structural Mechanics
   • MT2600 Master degree project in Mechanical Engineering
   • MTGDT Plan för kvalifikation till kandidatexamen inom maskinteknik 60,0 hp
   • OM1415 Kandidatarbete i omvårdnad
   • OM1434 Degree Project in Nursing Science
   • OM1504 Examensarbete i omvårdnad
   • OM1512 Examensarbete i omvårdnad, 15 hp
   • OM1542 Självständigt arbete 15,0 hp
   • OM2516 Magisterarbete i omvårdnad
   • OM2525 Master's Thesis in Nursing Science focusing on primary health care
   • OM2531 Master's Thesis in Nursing Science focusing on primary health care
   • OM2535 Master's Thesis in Nursing Science focusing on Elderly Care
   • OM2538 Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård 15,0 hp
   • OM2552 Master's Thesis in Nursing Science - Primary Health Care
   • OM2557 Självständigt arbete i omvårdnad inom psykiatrisk vård
   • OM2563 Självständigt arbete i omvårdnad inom vård av äldre
   • OM2564 Master's Thesis in Nursing Science
   • PA1203 Stort spelutvecklingsprojekt i grupp
   • PA1304 Large Team Software Engineering Project
   • PA1403 Bachelor's Thesis - Large Team Software Engineering Project
   • PA1409 Självständigt arbete - programvaruprojekt i grupp
   • PA1418 Bachelor's Thesis - Large Team Software Engineering Project
   • PA1438 Självständigt arbete Webbprogrammering
   • PA1445 Kandidatkurs i Programvaruteknik
   • PA2403 Master Thesis in Software Engineering
   • PA2503 Master's Thesis in Software Engineering (120 credits)
   • PA2506 Examensarbete i Spel- och programvaruteknik
   • PA2507 Degree project in Software Engineering
   • PA2510 Magisterarbete i Programvaruteknik
   • PA2511 Masterarbete i programvaruteknik
   • PA2534 Masterarbete i programvaruteknik
   • PA2535 Magisterarbete i Programvaruteknik
   • PA2584 Research Methods and Master's Thesis in Software Engineering for Professionals
   • PA2592 Research Methods and Master's Thesis (60 credits) in Software Engineering for Professionals
   • PA2609 Master degree project in Software Engineering
   • PE1207 Education - intermediate course
   • PE1301 Advanced Course in Pedagogy
   • PE1302 Pedagogik, fördjupningskurs
   • PE1303 Pedagogy, Research Methodology
   • PE1304 Examensarbete i pedagogik
   • PE1305 Education, Supplementary Course
   • PE1401 Bachelor's Thesis in Education
   • PE1407 Scientific Methods, part II
   • PE1411 Bachelor's Thesis in Education
   • PE1420 Kandidatarbete i pedagogik
   • PE2502 Magisterarbete i pedagogik
   • PE2512 Master's Thesis (60 credits) in Education
   • Projektkurs i högskolepedagogik
   • PS1211 Psykologi, fortsättningskurs
   • PS1301 Psychology, Research Methodology
   • PS1302 Psychology, Research Methodology
   • PS1303 Examensarbete i psykologi
   • PS1402 Bachelor's Thesis in Psychology
   • PS1405 Vetenskapliga metoder del II
   • PS1409 Bachelor's Thesis in Psychology
   • PS1413 Psychology, Continuation course
   • PS1414 Psykologi, kandidatkurs
   • PS1416 Scientific Methods part II
   • PS2502 Master's Thesis (60 credits) in Psychology
   • SL2403 Thesis, Strategic Leadership towards Sustainability
   • SL2404 Examensarbete, Strategiskt ledarskap för hållbarhet
   • SL2505 Examensarbete, Strategiskt ledarskap för hållbarhet
   • SL2514 Magisterarbete i strategiskt ledarskap för hållbarhet
   • SL2538 Master's Thesis in Strategic Leadership towards Sustainability
   • SO1201 Sociology, Continuation Course
   • SO1305 Sociologi, påbyggnadskurs
   • SO1307 Sociology: Supplementary Course
   • SO1406 Kandidatarbete i sociologi
   • SO1415 Sociology, Supplementary Course
   • SO1420 Bachelor's Thesis in Sociology
   • TE1429 Kandidatarbete i teknik för AI och maskininlärning
   • TE1430 Bachelor's thesis in Technology for Computer Security
   • TE1431 Bachelor's thesis in Technology for Software Engineering
   • TE1432 Bachelor's thesis in Technology for Industrial Economics and Management
   • TE1433 Bachelor's thesis in Technology for Mechanical Engineering
   • TE1434 Bachelor's thesis in Technology for Marine Engineering
   • TE1437 Bachelor's thesis in Technology for Game Engineering
   • UD1416 Kandidatarbete i Utveckling av digitala spel
   • UD1449 Bachelor´s Thesis in Digital Game Development
   • UD2405 Master Thesis in Game Design
   • VO1215 Clinically Based Studies with Degree Project
   • VO1301 Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap
   • VO1303 Bachelor's Thesis
   • VO1309 Bachelors Thesis
   • VO1409 Kandidatarbete i vårdvetenskap
   • VO1412 Kandidatarbete i vårdvetenskap
   • VO2401 Examensarbete på magisternivå i vårdvetenskap
   • VO2508 Master's Thesis (60 credits) in Caring Science
   • VO2517 Master's Thesis (60 credits) in Caring Science
   • VO2532 Magisterarbete i vårdvetenskap
  • And
   Utdanningsprogram
   • -
   • ABGIT Interaktion och design (Opphørt 2014-12-31)
   • Bachelor of Science in Engineering: Computer Security
   • BBRUSP Balancerad Bilateral-The Bronch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications
   • BILICMUAKA Kharkhiv National University of RadioElectronics
   • Business Administration (Opphørt 2014-12-31)
   • Business Management (Opphørt 2014-12-31)
   • CEKOY Civilekonomprogrammet (Opphørt 2014-12-31)
   • CIDAY Civilingenjör i datateknik (Opphørt 2014-12-31)
   • CIDAY Master of Science in Computer and Electrical Engineering (Opphørt 2014-12-31)
   • Civil Engineer in software Engineering (Opphørt 2014-12-31)
   • Civil Engineer in software Engineering (Opphørt 2014-12-31)
   • Digital Expressions (Opphørt 2014-12-31)
   • DKGDK Digital Culture and Communication
   • Double Diploma program
   • DVACC Master’s Programme in Computer Science, 120 hp
   • DVACD Master of Science in Computer Security
   • DVACI Master of Science in Computer and Electrical Engineering
   • DVACM Master of Science in Computer Engineering and Digital Media Technology
   • DVACO Masterprogram i datavetenskap 120,0 hp
   • DVACS Masterprogram i Datavetenskap
   • DVACX Master of Science Programme in Computer Science
   • DVADA Master Qualification Plan in Computer Science
   • DVADI Master of Science Programme in Computer Science
   • DVADS Master of Science in Engineering: Computer Security
   • DVADX Master of Science Programme in Computer Science
   • DVAIP Masterprogram i intelligenta programvarusystem (Opphørt 2014-12-31)
   • DVAIT Masterprogram i IT-säkerhet
   • DVAST Masterprogram i Design, interaktion och spelteknologier
   • DVATK Masterprogram i telekommunikationssystem, 120 hp
   • DVAXA Master of Science Programme in Computer Science
   • DVGDS Computer and System Science
   • DVGDT Bachelor Qualification Plan in Computer Science 60.0 hp
   • DVGIS Security Engineering
   • DVGIT Information Technology
   • DVGSP Spelprogrammering
   • Ekonomprogrammet (Opphørt 2014-12-31)
   • ENGLK Literature, Culture and Digital Media (Opphørt 2014-12-31)
   • ERAICMUKPI National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute
   • ETADT Plan för kvalifikation till masterexamen inom elektroteknik med inr mot telekommunikationssystem 120,0 hp
   • ETARK Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot Radiokommunikation
   • ETARX Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot Radiokommunikation
   • ETASB Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling
   • ETASX Master of Science Programme in Electrical Engineering with emphasis on Signal Processing
   • ETATE Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot Telekommunikation
   • ETATL Masterprogram i telekommunikationssystem
   • ETATX Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot Telekommunikation
   • ETGAT Automation
   • ETGDB Bachelor Qualification Plan in Electrical Engineering 60,0 hp
   • ETGET Bachelor of Science in Electrical Engineering
   • ETGTC Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation
   • FEAFE Magisterprogram i Företagsekonomi (Opphørt 2014-12-31)
   • FEALS Magisterexamen i Ledarskap
   • FEGEO Ekonom online
   • FEGIA Business Administration for Innovation and Business Development
   • FHGFS Bachelor programme in Public Health Science with an emphasis on community planning
   • FMAER Masterprogram i Europeisk planering och regional utveckling
   • FMAES Master Programme in European Spatial Planning and Regional Development
   • FMAFP Master of Science Programme in Spatial Planning
   • FMAHS Master Programme in Sustainable Urban Planning
   • FMAJP Joint Masters Programme in European Spatial Planning, Environmental Policies and Regional Development
   • FMASF Masterprogram i Strategisk fysisk planering
   • FMASG Magisterprogram i fysisk planering, 60 hp
   • FMASL Master's program in urban planning 120,0 hp
   • FMASP Master Programme in Urban Planning
   • FMAST Master's program in strategic spatial planning
   • FMAUD Master of Science Programme in Spatial Planning with an emphasis on Urban Design in China and Europe
   • FMGFP Fysisk planering
   • Fristående kurs (Opphørt 2014-12-31)
   • HHUMK Humanistiskt program (Opphørt 2014-12-31)
   • HVAHV Master Programme in Health Science
   • IEACI Civilingenjör i industriell ekonomi
   • IKAIN Informatics
   • IKAMI Master of Science in Informatics (Opphørt 2014-12-31)
   • IYABA MBA-programmet
   • IYAEP Master programme in entrepreneurship
   • IYAEV Master programme in MECHANICAL ENGINEERING
   • IYAIE Masterprogram i industriell ekonomi och management
   • IYAMP MBA programme, 60 hp
   • Magisterprogram Ekonomi, 40 poäng
   • Master of Science in Electrical Engineering
   • Master Programme in European Spatial Planning
   • MEGDD Design of Digital Games
   • MEGDL Digital Audio Production
   • MEGDP Digital bildproduktion
   • MEGDS Digital Games
   • MEGIW Interaktion med webbteknologier 180 hp
   • MEGMT Media Technology with emphasis on interactive Systems (Opphørt 2014-12-31)
   • MEGWU Webbutveckling
   • MTACI Master of Science in Mechanical Engineering
   • MTAMI Magisterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation
   • MTAMR Civilingenjör i marin teknik
   • MTAMT Masterprogram i Maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik
   • MTAPT Masterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation
   • MTGHM Högskoleingenjör i maskinteknik
   • MTGHU Bachelor of Science in energy systems for sustainable development
   • MTGMI Bachelor of Science in Mechanical Engineering
   • MTGMT Development Engineer in Mechanical Engineering
   • MTGPR Produktutveckling
   • MTGPR Produktutveckling
   • MTGPU Product Development
   • MTGPU Produktutveckling
   • NMABM Mathematical Modelling and Simulation (Opphørt 2014-12-31)
   • NMADK Mathematics and Computer Science (Opphørt 2014-12-31)
   • OAGST Security Engineering
   • OMADS Programme for Specialist Nursing in Primary Health Care
   • OMADS Programme for Specialist Nursing in Primary Health Care, 75,0 hp
   • OMAPV Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60,0 hp
   • OMASD Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre 75,0 hp
   • OMASV Programme for Specialist Nursing in Elderly Care
   • OMGSP Bachelor of Nursing Science
   • OMGSS Bachelor of Nursing Science
   • PAGIP International Software Engineering
   • PAGPT Programvaruteknik
   • PAGPT Software Engineering
   • PAGSE Programvaruteknik
   • PAGSO Software Engineering (Opphørt 2014-12-31)
   • PAGWE Web Programming
   • PAGWG Webbprogrammering
   • PAGWH Webbprogrammering
   • PAGWI Web, Internet and Software Engineering
   • PEALU Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation (Opphørt 2014-12-31)
   • PPUG Pedagogik för IT-stödd distansutbildning (Opphørt 2014-12-31)
   • PSALU Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication (Opphørt 2014-12-31)
   • PAACI Master of Science in Game and Software Engineering
   • PAADA Plan för kvalifikation till masterexamen inom programvaruteknik 120,0 hp
   • PAAES European Master in Software Engineering
   • PAAMU Master of Science Programme in Mobile and Networked Software-Intensive Systems
   • PAAPT Masterprogram i Software Engineering
   • PAAPX Master of Science Programme in Software Engineering
   • PAASA Master's Programme in Software Engineering 60,0 hp
   • PAASI Master of Science Programme in Software Engineering
   • PAASO Master program in Software engineering
   • PAASW Masterprogram i Software Engineering 120,0 hp
   • PAASX Master of Science Programme in Software Engineering
   • PAAXA Masterprogram i Software Engineering
   • SADMK Application Development for Digital Media (Opphørt 2014-12-31)
   • SAGLU Programme in Social Science for communication and learning
   • SAGLU Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
   • SAGOS Programme in Social Science for Organisation and Public Mgt
   • Samhällsvetarprogrammet för lärande
   • SDAAM Master programme Computer Science (Opphørt 2014-12-31)
   • Security Engineering
   • SEGBM e-Government (Opphørt 2014-12-31)
   • SEKHK Health Care Management (Opphørt 2014-12-31)
   • SEKOK Business Administration in Strategic Systems Management (Opphørt 2014-12-31)
   • SENTK Entreprenörsutbildning (Opphørt 2014-12-31)
   • SIADK International ADP (Opphørt 2014-12-31)
   • SIISK International Information Systems, 120 p (Opphørt 2014-12-31)
   • SINSK Information Systems (Opphørt 2014-12-31)
   • SLASH Master programme in Strategic Leadership towards Sustainability 60,0 hp
   • SLASL Magisterprogram i Strategiskt ledarskap för hållbarhet
   • SMDAK People, Computers and Work (Opphørt 2014-12-31)
   • Språk och kultur
   • SSAMK Social Science programme (Opphørt 2014-12-31)
   • TDAKH Computer Science (Opphørt 2014-12-31)
   • TDAKK Datavenskapligt program för kvinnor
   • TDAVK Computer Science
   • TDIRL Computer Engineering (Opphørt 2014-12-31)
   • TDTEK Computer and Telecommunications (Opphørt 2014-12-31)
   • TELEK Elektroteknik (Opphørt 2014-12-31)
   • TETSM Master´s Degree Programme in Electrical Engineering (Opphørt 2014-12-31)
   • TGDBM Expressions in Digital Media (Opphørt 2014-12-31)
   • TISYK Internetsystem
   • TMADK Maskiningenjör med Datavetenskap (Opphørt 2014-12-31)
   • TMAMM Masters Programme in Mechanical Engineering, 60 points (Opphørt 2014-12-31)
   • TMEDH Medical Engineering (Opphørt 2014-12-31)
   • TPOOM Master Programme in Software Engineering (Opphørt 2014-12-31)
   • TTEBK Telekommunikationsingenjör inkl. basår
   • TTELK Telekommunikation
   • TUCBM Ubiquitous Computing
   • TVPDK Virtual product development and design
   • UDGTA Technical artist for games
   • VOADS Programme for Specialist Nursing in Primary Health Care
   • VOASV Programme for Specialist Nursing in Elderly Care
   • VOAVV Magisterprogram i vårdvetenskap
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Type oppgave
   • -
   • Independent thesis Basic level (university diploma)
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)
   • Independent thesis Basic level (professional degree)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))
   • Independent thesis Advanced level (professional degree)
   • Student paper first term
   • Student paper second term
   • Student paper other
   • Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts))
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years))
  • And
   Kunstnerisk arbeiden
   • -
   • Kun kunstnerisk arbeiden
   • Exclude artistic work
  • And
   Eksternt samarbeid
   • -
   • Kun eksternt samarbeid
   • Exclude external cooperation
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use