Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   Bläddra
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Blekinge Institute of Technology Best practice
   • Blekinge Institute of Technology Dissertation Series (Upphörd 2005-07-31)
   • Blekinge Institute of Technology Doctoral Dissertation Series
   • Blekinge Institute of Technology Licentiate Dissertation Series
   • Blekinge Institute of Technology Research report
   • Högskolepedagogiska projektarbeten
  • Och
   Ämne / kurs
   • -
   • AB1305 Kandidatarbete i arbetsvetenskap med inriktning mot IT
   • AB1306 Kandidatarbete i arbetsvetenskap med inriktning mot IT
   • DK1410 Kandidatarbete i digital kultur och kommunikation
   • DV1210 Datavetenskapligt utredningsarbete
   • DV1303 Kandidatarbete i datavetenskap
   • DV1312 Stort programvaruprojekt i grupp med inriktning mot IT-säkerhet
   • DV1322 Kandidatarbete i datavetenskap
   • DV1426 Självständigt arbete i datavetenskap
   • DV1433 Examensarbete i Datateknik
   • DV1434 Självständigt arbete i Datavetenskap
   • DV1446 Kandidatarbete i datavetenskap
   • DV1478 Kandidatarbete i datavetenskap
   • DV1522 Självständigt arbete i datavetenskap
   • DV1583 Examensarbete i datavetenskap för högskoleingenjörer
   • DV1583 Examensarbete i datavetenskap för högskoleingenjörer
   • DV2403 Magisterarbete i datavetenskap
   • DV2410 Magisterarbete i datavetenskap med inriktning mot Ubiquitous Computing
   • DV2420 Magisterarbete i datavetenskap med inriktning i informatik
   • DV2421 Masterarbete i datavetenskap med inriktning i informatik
   • DV2503 Avancerat informatik projekt
   • DV2505 Magisterarbete i datavetenskap med inriktning i informatik
   • DV2512 Masterarbete i datavetenskap
   • DV2523 Examensarbete för civilingenjörer i Datateknik
   • DV2524 Examensarbete i Datavetenskap för civilingenjörer
   • DV2525 Masterarbete i datavetenskap med inriktning i informatik
   • DV2531 Magisterarbete i Datavetenskap
   • DV2538 Masterarbete i datavetenskap
   • DV2554 Magisterarbete i datavetenskap med inriktning i informatik
   • DV2555 Masterarbete i datavetenskap med inriktning i informatik
   • DV2566 Masterarbete i datavetenskap
   • DV2572 Masterarbete i Datavetenskap
   • DV2649 Masterarbete i datavetenskap
   • EN1403 Kandidatarbete
   • ER2401 Examensarbete (magisteruppsats) i europeisk planering och regional utveckling
   • ER2501 Magisterarbete i Europeisk planering och regional utveckling
   • ET1307 Kandidatarbete i elektroteknik
   • ET1308 Kandidatarbete i elektroteknik
   • ET1314 Kandidatarbete i Elektroteknik
   • ET1315 Kandidatarbete i Elektroteknik
   • ET1406 Självständigt arbete i Elektroteknik med inriktning mot säkerhetsteknik
   • ET1407 Självständigt arbete i Elektroteknik med inriktning mot säkerhetsteknik
   • ET1428 Självständigt arbete
   • ET1435 Examensarbete i Elektroteknik
   • ET1436 Självständigt arbete i Elektroteknik
   • ET1457 Självständigt arbete i Elektroteknik med inriktning mot säkerhetsteknik
   • ET1464 Kandidatarbete i Elektroteknik
   • ET1498 Kandidatarbete i Elektroteknik
   • ET1520 Kandidatarbete i Elektroteknik
   • ET1553 Kandidatarbete i elektroteknik
   • ET1798 Kandidatarbete i Elektroteknik
   • ET2406 Magisterarbete i Elektroteknik
   • ET2407 Magisterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Radiokommunikation
   • ET2408 Magisterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Signalbehandling
   • ET2409 Magisterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Telekommunikation
   • ET2412 Magisterarbete i Elektroteknik
   • ET2413 Magisterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Internetsystem
   • ET2414 Magisterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Telekommunikation
   • ET2419 Magisterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Automatiska system
   • ET2420 Magisterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Medicinsk teknik
   • ET2509 Masterarbete i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem
   • ET2513 Examensarbete för civilingenjörer i Elektroteknik
   • ET2514 Masterarbete i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling
   • ET2517 Masterarbete i Elektronik med inriktning Radiokommunikation
   • ET2518 Masterarbete i Elektronik med inriktning Signalbehandling
   • ET2519 Masterarbete i Elektronik med inriktning Telekommunikation
   • ET2523 Masterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Radiokommunikation
   • ET2524 Masterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Signalbehandling
   • ET2530 Masterarbete i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem
   • ET2531 Magisterarbete i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling
   • ET2551 Examensarbete för civilingenjörer i Elektroteknik
   • ET2562 Examensarbete för civilingenjörer i Elektroteknik
   • ET2563 Examensarbete för civilingenjör i Elektroteknik
   • ET2566 Masterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Signalbehandling
   • ET2572 Masterarbete i Elektroteknik med inriktning mot Radiokommunikation
   • ET2580 Masterarbete i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem
   • ET2582 Examensarbete för civilingenjörer i Elektroteknik
   • ET2606 Masterarbete i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem 30,0 hp
   • ET2631 Masterarbete i elektroteknik
   • Examensarbete för civilingenjörer 30,0 hp
   • Examensarbete för civilingenjörer 30, 0 hp
   • Examensarbete för civilingenjörer 30, 0 hp
   • FE1211 Företagsekonomi, fortsättningskurs
   • FE1212 Metod och uppsatsarbete i företagsekonomi
   • FE1217 Företagsekonomi, fortsättningskurs
   • FE1307 Kandidatarbete i företagsekonomi
   • FE1320 Kandidatarbete i företagsekonomi
   • FE1422 Företagsekonomi, fortsättningskurs
   • FE1453 Kandidatarbete i företagsekonomi
   • FE1462 Metod och uppsatsarbete i företagsekonomi
   • FE2409 Magisterarbete i företagsekonomi
   • FE2413 Magisteruppsats, MBA
   • FH1304 Examensarbete i folkhälsovetenskap
   • FH1402 Kandidatarbete i folkhälsovetenskap
   • FH1408 Kandidatarbete i folkhälsovetenskap
   • FM1307 Projektarbete i fysisk planering
   • FM1402 Kandidatarbete i Fysisk planering
   • FM1437 Kandidatarbete i Fysisk planering
   • FM1473 Kandidatarbete
   • FM1496 Kandidatarbete i Fysisk planering
   • FM1497 Kandidatarbete i Fysisk planering
   • FM2409 Examensarbete (magisteruppsats) i europeisk planering och regional utveckling
   • FM2410 Avancerat projektarbete för utbytesstudenter
   • FM2411 Examensarbete (magisteruppsats) i europeisk planering och regional utveckling 30 högskolepoäng
   • FM2412 Examensarbete för magisterexamen
   • FM2413 Projektarbete för utbytesstudenter
   • FM2503 Masterarbete i Fysisk planering
   • FM2514 Masterarbete i Fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa
   • FM2525 Masterarbete i Fysisk planering
   • FM2531 Masterarbete i Fysisk planering
   • FM2539 Magisterarbete i fysisk planering med inriktning mot europeisk planering och regional utveckling
   • FM2540 Masterarbete i fysisk planering med inriktning mot europeisk planering och regional utveckling
   • FM2559 Masterarbete i fysisk planering
   • FM2564 Masterarbete i fysisk planering med inriktning mot europeisk planering och regional utveckling
   • FM2567 Magisterarbete i fysisk planering med inriktning mot europeisk planering och regional utveckling
   • FM2572 Masterarbete i Fysisk planering
   • FM2573 Masterarbete i Fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa
   • FM2585 Magisterarbete i fysisk planering med inriktning mot hållbar stadsplanering
   • FM2586 Masterarbete i fysisk planering med inriktning mot europeisk planering och regional utveckling
   • FM2594 Masterarbete i fysisk planering
   • FM2601 Masterarbete i Fysisk planering, 30 hp
   • FM2605 Magisterarbete 15,0 hp
   • FM2610 Masterarbete i Fysisk planering 30,0 hp
   • FM2612 Masterarbete i Fysisk planering 30,0 hp
   • FM2614 Masterarbete i fysisk planering
   • HV2507 Examensarbete Hälsovetenskap inriktning FHV
   • HV2508 Examensarbete Hälsovetenskap inriktning THT
   • IE2507 Entreprenöriellt masterprojekt
   • IE2509 Entreprenöriellt masterprojekt
   • IY2509 Entreprenöriellt masterprojekt
   • IY2510 Masteruppsats i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling
   • IY2517 Magisterarbete MBA
   • IY2533 Entreprenöriellt magisterprojekt
   • IY2542 Magisterarbete MBA
   • IY2560 Masterarbete
   • IY2561 Magisterarbete i entreprenörskap
   • IY2570 Masterarbete i industriell ekonomi och management
   • IY2578 Magisterarbete MBA
   • IY2594 Magisterarbete MBA
   • IY2627 Masterarbete i industriell ekonomi och management
   • IY2651 Masterarbete i industriell ekonomi och management
   • Kandidatarbete i fysisk planering
   • Kandidatarbete i medieteknik 30,0 hp
   • LD2403 Examensarbete
   • MA1303 Examensarbete i matematik
   • MA1412 Kandidatarbete i matematik
   • MA2404 Examensarbete på magisternivå i matematik
   • MA2405 Examensarbete på magisternivå i matematik
   • MA2506 Masterarbete i matematik
   • Masterarbete i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem 30,0 hp
   • ME1301 Kandidatarbete för medieteknik
   • ME1405 Kandidatarbete för medieteknik
   • ME1430 Självständigt arbete
   • ME1435 Självständigt arbete i Medieteknik
   • ME1460 Kandidatarbete i Medieteknik
   • ME1479 Kandidatarbete i Medieteknik
   • ME1543 Självständigt arbete i Medieteknik
   • ME1562 Kandidatarbete i Medieteknik
   • ME1588 Kandidatarbete i Medieteknik, 30 hp
   • ME1603 Kandidatarbete i medieteknik 30,0 hp
   • MI1406 Examensarbete
   • MI2405 Examensarbete i strategiskt ledarskap för hållbarhet
   • MI2406 Examensarbete, Strategiskt ledarskap för hållbarhet
   • MT1207 Examensarbete inom Produktutveckling
   • MT1306 Examensarbete för utvecklingsingenjör i maskinteknik
   • MT1430 Kandidatarbete i maskinteknik
   • MT1434 Examensarbete för utvecklingsingenjör i maskinteknik
   • MT1446 Självständigt arbete inom Produktutveckling
   • MT1475 Examensarbete
   • MT1486 Examensarbete för utvecklingsingenjör i maskinteknik
   • MT1542 Självständigt arbete inom Produktutveckling 7,5 hp
   • MT1554 Kandidatarbete i maskinteknik
   • MT2404 Examensarbete för Masterprogram i Maskinteknik
   • MT2412 Examensarbete
   • MT2508 Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Ecodesign och Innovation
   • MT2512 Masterarbete i hållbar produkt- och tjänsteinnovation
   • MT2513 Masterarbete i hållbar produkt- och tjänsteinnovation
   • MT2514 Examensarbete för Civilingenjör i Maskinteknik
   • MT2515 Examensarbete för Civilingenjör i Industriell Ekonomi
   • MT2517 Masterarbete i Maskinteknik med inriktning mot Strukturmekanik
   • MT2518 Magisterarbete i hållbar produkt- och tjänsteinnovation
   • MT2524 Magisterarbete i hållbar produkt- och tjänsteinnovation
   • MT2525 Masterarbete i Maskinteknik med inriktning mot Strukturmekanik
   • MT2535 Examensarbete för civilingenjör i Industriell ekonomi
   • MT2538 Examensarbete för civilingenjörer i Maskinteknik
   • MT2540 Masterarbete i hållbar produkt- och tjänsteinnovation
   • MT2565 Masterarbete i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik
   • MT2600 Masterarbete i maskinteknik
   • MTGDT Plan för kvalifikation till kandidatexamen inom maskinteknik 60,0 hp
   • OM1415 Kandidatarbete i omvårdnad
   • OM1434 Examensarbete i omvårdnad
   • OM1504 Examensarbete i omvårdnad
   • OM1512 Examensarbete i omvårdnad, 15 hp
   • OM1542 Självständigt arbete 15,0 hp
   • OM2516 Magisterarbete i omvårdnad
   • OM2525 Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot distriktsköterskans verksamhetsområde
   • OM2531 Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot distriktsköterskans verksamhetsområde, 15.0 hp
   • OM2535 Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot vård av äldre
   • OM2538 Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård 15,0 hp
   • OM2552 Självständigt arbete i omvårdnad - distriktssköterskans verksamhetsområde
   • OM2557 Självständigt arbete i omvårdnad inom psykiatrisk vård
   • OM2563 Självständigt arbete i omvårdnad inom vård av äldre
   • OM2564 Självständigt arbete i omvårdnad
   • PA1203 Stort spelutvecklingsprojekt i grupp
   • PA1304 Stort programvaruprojekt i grupp
   • PA1403 Kandidatarbete - Stort programvaruprojekt i grupp
   • PA1409 Självständigt arbete - programvaruprojekt i grupp
   • PA1418 Kandidatarbete - Stort programvaruprojekt i grupp
   • PA1438 Självständigt arbete Webbprogrammering
   • PA1445 Kandidatkurs i Programvaruteknik
   • PA2403 Magisteruppsats i programvaruteknik
   • PA2503 Masterarbete i programvaruteknik
   • PA2506 Examensarbete i Spel- och programvaruteknik
   • PA2507 Examensarbete i Programvaruteknik
   • PA2510 Magisterarbete i Programvaruteknik
   • PA2511 Masterarbete i programvaruteknik
   • PA2534 Masterarbete i programvaruteknik
   • PA2535 Magisterarbete i Programvaruteknik
   • PA2584 Forskningsmetodik och Magisterarbete i Programvaruteknik för yrkesverksamma
   • PA2592 Forskningsmetodik och magisterarbete i programvaruteknik för yrkesverksamma 18,0 hp
   • PA2609 Masterarbete i programvaruteknik
   • PE1207 Pedagogik, fortsättningskurs
   • PE1301 Pedagogik, fördjupningskurs
   • PE1302 Pedagogik, fördjupningskurs
   • PE1303 Fördjupningskurs, pedagogik
   • PE1304 Examensarbete i pedagogik
   • PE1305 Pedagogik, fördjupningskurs
   • PE1401 Kandidatarbete i pedagogik
   • PE1407 Vetenskapliga metoder, del II
   • PE1411 Kandidatarbete i pedagogik
   • PE1420 Kandidatarbete i pedagogik
   • PE2502 Magisterarbete i pedagogik
   • PE2512 Magisterarbete i pedagogik
   • PE2520 Projektkurs i högskolepedagogik
   • PS1211 Psykologi, fortsättningskurs
   • PS1301 Psykologi, psykologisk forskningsmetodik
   • PS1302 Fördjupningskurs, psykologi
   • PS1303 Examensarbete i psykologi
   • PS1402 Kandidatarbete i psykologi
   • PS1405 Vetenskapliga metoder del II
   • PS1409 Kandidatarbete i psykologi
   • PS1413 Psykologi, fortsättningskurs
   • PS1414 Psykologi, kandidatkurs
   • PS1416 Vetenskapliga metoder del II
   • PS2502 Magisterarbete i psykologi
   • SL2403 Examensarbete, Strategiskt ledarskap för hållbarhet
   • SL2404 Examensarbete, Strategiskt ledarskap för hållbarhet
   • SL2505 Examensarbete, Strategiskt ledarskap för hållbarhet
   • SL2514 Magisterarbete i strategiskt ledarskap för hållbarhet
   • SL2538 Magisterarbete i strategiskt ledarskap för hållbarhet
   • SO1201 Sociologi, fortsättningskurs
   • SO1305 Sociologi, påbyggnadskurs
   • SO1307 Sociologisk påbyggnadskurs
   • SO1406 Kandidatarbete i sociologi
   • SO1415 Sociologisk påbyggnadskurs
   • SO1420 Kandidatarbete i sociologi
   • TE1429 Kandidatarbete i teknik för AI och maskininlärning
   • TE1430 Kandidatarbete i teknik för datorsäkerhet
   • TE1431 Kandidatarbete i teknik för mjukvaruutveckling
   • TE1432 Kandidatarbete i teknik för industriell ekonomi och management
   • TE1433 Kandidatarbete i teknik för maskinteknik
   • TE1434 Kandidatarbete i teknik för marin teknik
   • TE1437 Kandidatarbete i teknik för spelteknik
   • TE2501 Examensarbete för civilingenjörer
   • TE2502 Examensarbete för civilingenjörer 30,0 hp
   • UD1416 Kandidatarbete i Utveckling av digitala spel
   • UD1449 Kandidatarbete i Utveckling av digitala spel
   • UD2405 Magisterarbete i speldesign
   • VO1215 Verksamhetsförlagd utbildning med examensarbete
   • VO1301 Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap
   • VO1303 Examensarbete på kandidatnivå
   • VO1309 Examensarbete på kandidatnivå
   • VO1409 Kandidatarbete i vårdvetenskap
   • VO1412 Kandidatarbete i vårdvetenskap
   • VO2401 Examensarbete på magisternivå i vårdvetenskap
   • VO2508 Magisterarbete i vårdvetenskap
   • VO2517 Magisterarbete i vårdvetenskap
   • VO2532 Magisterarbete i vårdvetenskap
  • Och
   Utbildningsprogram
   • -
   • ABGIT Interaktion och design (Upphörd 2014-12-31)
   • BBRUSP Balancerad Bilateral-The Bronch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications
   • BILICMUAKA Kharkhiv National University of RadioElectronics
   • Business Administration (Upphörd 2014-12-31)
   • CEKOY Civilekonomprogrammet (Upphörd 2014-12-31)
   • CIDAY Civilingenjör i datateknik (Upphörd 2014-12-31)
   • CIDAY Civilingenjör i datateknik och elektroteknik (Upphörd 2014-12-31)
   • Civilingenjör i datateknik, programvaruteknik (Upphörd 2014-12-31)
   • Civilingenjör i programvaruteknik (Upphörd 2014-12-31)
   • Digital Expressions (Upphörd 2014-12-31)
   • DKGDK Digital kultur och kommunikation
   • Double Diploma program
   • DVACC Masterprogram i datavetenskap, 120 hp
   • DVACD Civilingenjör i datorsäkerhet
   • DVACI Civilingenjör i datateknik och elektroteknik
   • DVACM Civilingenjör i data- och medieteknik
   • DVACO Masterprogram i datavetenskap 120,0 hp
   • DVACS Masterprogram i Datavetenskap
   • DVACX Masterprogram i Datavetenskap
   • DVADA Plan för kvalifikation till masterexamen inom datavetenskap
   • DVADI Magisterprogram i Datavetenskap
   • DVADS Civilingenjör i datorsäkerhet
   • DVADX Masterprogram i Datavetenskap
   • DVAIP Masterprogram i intelligenta programvarusystem (Upphörd 2014-12-31)
   • DVAIT Masterprogram i IT-säkerhet
   • DVAST Masterprogram i Design, interaktion och spelteknologier
   • DVATK Masterprogram i telekommunikationssystem, 120 hp
   • DVAXA Masterprogram i Datavetenskap
   • DVGDS Data- och Systemvetenskap
   • DVGDT Plan för kvalifikation till kandidatexamen inom datavetenskap 60,0 hp
   • DVGHI - Högskoleingenjör i IT-säkerhet
   • DVGIS IT-säkerhet
   • DVGIT Informationsteknologi
   • DVGSP Spelprogrammering
   • Ekonomprogrammet (Upphörd 2014-12-31)
   • ENGLK Litteratur, kultur och digitala medier (Upphörd 2014-12-31)
   • ERAICMUKPI National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute
   • ETADT Plan för kvalifikation till masterexamen inom elektroteknik med inr mot telekommunikationssystem 120,0 hp
   • ETARK Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot Radiokommunikation
   • ETARX Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot Radiokommunikation
   • ETASB Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling
   • ETASX Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling
   • ETATE Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot Telekommunikation
   • ETATL Masterprogram i telekommunikationssystem
   • ETATX Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot Telekommunikation
   • ETGAT Automationsteknik
   • ETGDB Plan för kvalifikation till kandidatexamen inom elektroteknik 60,0 hp
   • ETGET Högskoleingenjör i elektroteknik
   • ETGTC Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation
   • FEAFE Magisterprogram i Företagsekonomi (Upphörd 2014-12-31)
   • FEALS Magisterexamen i Ledarskap
   • FEGEO Ekonom online
   • FEGIA Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling
   • FHGFS Folkhälsovetenskap med inrikning mot samhällsplanering
   • FMAER Masterprogram i Europeisk planering och regional utveckling
   • FMAES Magisterprogram i Europeisk planering och regionalutveckong
   • FMAFP Masterprogram i Fysisk planering
   • FMAHS Magisterprogram i Hållbar stadsplanering
   • FMAJP Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljö
   • FMASF Masterprogram i Strategisk fysisk planering
   • FMASG Magisterprogram i fysisk planering, 60 hp
   • FMASL Masterprogram i stadsplanering 120,0 hp
   • FMASP Masterprogram i Stadsplanering
   • FMAST Masterprogram i strategisk fysisk planering
   • FMAUD Masterprogram i Fysiskplanering med inriktning mot urban design i Kina och Europa
   • FMGFP Fysisk planering
   • Fristående kurs (Upphörd 2014-12-31)
   • Företagsekonomi (Upphörd 2014-12-31)
   • HHUMK Humanistiskt program (Upphörd 2014-12-31)
   • HVAHV Magisterprogram i Hälsvetenskap
   • IEACI Civilingenjör i industriell ekonomi
   • IKAIN Magisterprogram i informatik
   • IKAMI Masterprogram i Informatik (Upphörd 2014-12-31)
   • IYABA MBA-programmet
   • IYAEP Magisterprogram i entreprenörskap
   • IYAEV Masterprogram i entreprenörskap och innovation
   • IYAIE Masterprogram i industriell ekonomi och management
   • IYAMP MBA-programmet, 60 hp
   • Magisterprogram Ekonomi, 40 poäng
   • Magisterprogram Fysisk planering
   • Magisterprogram i Elektroteknik
   • MEGDD Design av digitala spel
   • MEGDL Digital ljudproduktion
   • MEGDP Digital bildproduktion
   • MEGDS Digitala spel
   • MEGIW Interaktion med webbteknologier 180 hp
   • MEGMT Medieteknik med inriktning mot interaktiva system (Upphörd 2014-12-31)
   • MEGWU Webbutveckling
   • MTACI Civilingenjör i maskinteknik
   • MTAMI Magisterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation
   • MTAMR Civilingenjör i marin teknik
   • MTAMT Masterprogram i Maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik
   • MTAPT Masterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation
   • MTGHM Högskoleingenjör i maskinteknik
   • MTGHU Högskoleingenjör i energisystem för hållbar utveckling
   • MTGMI Högskoleingejör i maskinteknik
   • MTGMT Utvecklingsingenjör i maskinteknik
   • MTGPR Produktutveckling
   • MTGPR Produktutveckling
   • MTGPU Produktutveckling
   • MTGPU Produktutveckling
   • NMABM Matematisk modellering och simulering (Upphörd 2014-12-31)
   • NMADK Matematik och Datavetenskap (Upphörd 2014-12-31)
   • OAGST Säkerhetsteknik
   • OMADS Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktsköterska
   • OMADT Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska, 75,0 hp
   • OMAPV Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60,0 hp
   • OMASD Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre 75,0 hp
   • OMASV Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre
   • OMGSP Sjuksköterskeprogrammet
   • OMGSS Sjuksköterskeprogrammet
   • PAACI Civilingenjör i spel- och programvaruteknik
   • PAADA Plan för kvalifikation till masterexamen inom programvaruteknik 120,0 hp
   • PAAES Europeiskt masterprogram i Software Enginering
   • PAAMU Masterprogram i mobila och uppkopplade mjukvaruintensiva system
   • PAAPT Masterprogram i Software Engineering
   • PAAPX Masterprogram i Software Engineering
   • PAASA Magisterprogram i Software Engineering 60,0 hp
   • PAASI Magisterprogram i Software Engineering
   • PAASO Masterprogram i programvaruteknik
   • PAASW Masterprogram i Software Engineering 120,0 hp
   • PAASX Masterprogram i Software Engineering
   • PAAXA Masterprogram i Software Engineering
   • PAGIP International Software Engineering
   • PAGPT Programvaruteknik
   • PAGPT Software Engineering
   • PAGSE Programvaruteknik
   • PAGSO Programvaruteknik (Upphörd 2014-12-31)
   • PAGWE Webbprogrammering
   • PAGWG Webbprogrammering
   • PAGWH Webbprogrammering
   • PAGWI Webb, internet och programvaruteknik
   • PEALU Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation (Upphörd 2014-12-31)
   • PPUG Pedagogik för IT-stödd distansutbildning (Upphörd 2014-12-31)
   • PSALU Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation (Upphörd 2014-12-31)
   • SADMK Applikationsutveckling för digitala medier (Upphörd 2014-12-31)
   • SAGLU Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
   • SAGLU Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
   • SAGOS Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning
   • Samhällsvetarprogrammet för lärande
   • SDAAM Magisterprogram Datavetenskap, 40 poäng (Upphörd 2014-12-31)
   • SEGBM e-Government (Upphörd 2014-12-31)
   • SEKHK Ekonomi med inriktning mot hälso- och sjukvård (Upphörd 2014-12-31)
   • SEKOK Ekonomi med inriktning mot informationsekonomi (Upphörd 2014-12-31)
   • SENTK Entreprenörsutbildning (Upphörd 2014-12-31)
   • SIADK Internationell ADB (Upphörd 2014-12-31)
   • SIISK International Information Systems, 120 p (Upphörd 2014-12-31)
   • SINSK Informationssystem (Upphörd 2014-12-31)
   • SLASH Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60,0 hp
   • SLASL Magisterprogram i Strategiskt ledarskap för hållbarhet
   • SMDAK Människor Datateknik Arbetsliv (Upphörd 2014-12-31)
   • Språk och kultur
   • SSAMK Samhällsvetarprogrammet (Upphörd 2014-12-31)
   • Säkerhetsteknik
   • TDAKH Datateknisk utbildning för kvinnor (Upphörd 2014-12-31)
   • TDAKK Datavenskapligt program för kvinnor
   • TDAVK Datavenskapligt program
   • TDIRL Dataingenjör (Upphörd 2014-12-31)
   • TDTEK Data- Telekommunikation (Upphörd 2014-12-31)
   • TELEK Elektroteknik (Upphörd 2014-12-31)
   • TETSM Magisterprogram Telekommunikation och Signalbehandling (Upphörd 2014-12-31)
   • TGDBM Magisterprogram i gestaltning och i digitala medier (Upphörd 2014-12-31)
   • TISYK Internetsystem
   • TMADK Maskiningenjör med Datavetenskap (Upphörd 2014-12-31)
   • TMAMM Masters Programme in Mechanical Engineering, 60 points (Upphörd 2014-12-31)
   • TMEDH Medicinsk teknik (Upphörd 2014-12-31)
   • TPOOM Magisterprogram i programvaruteknik, 40 poäng (Upphörd 2014-12-31)
   • TTEBK Telekommunikationsingenjör inkl. basår
   • TTELK Telekommunikation
   • TUCBM Ubiquitous Computing
   • TVPDK Virtuell produktutveckling och design
   • UDGTA Technical Artist i spel
   • VOADS Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktsköterska
   • VOASV Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre
   • VOAVV Magisterprogram i vårdvetenskap
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Uppsatsnivå
   • -
   • Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)
   • Studentarbete första termin
   • Studentarbete andra termin
   • Studentarbete övrigt
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig masterexamen)
  • Och
   Forskning på konstnärlig grund
   • -
   • Visa endast forskning på konstnärlig grund
   • Visa inte forskning på konstnärlig grund
  • Och
   Externt samarbete
   • -
   • Visa endast externa samarbeten
   • Visa inte externa samarbeten
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram